Twitter Facebook Linkedin
29 maart 2022  -  Nieuws

Fransen Gerrits en Theeuwes Mengvoeders samen de toekomst in

Samenwerken is de toekomst

Theeuwes Mengvoeders uit Ulicoten vormt vanaf heden een belangrijk onderdeel van Fransen Gerrits uit Erp. De strategische samenwerking biedt nieuwe perspectieven en creëert kansen voor de onderneming, haar personeel én haar klanten. Beide bedrijven zien een grote meerwaarde voor de sector. Er ontstaat een krachtige onderneming die veehouders in Nederland en België met voer en advies succesvol laat zijn.

Er bestaat al lange tijd een goede relatie tussen de Brabantse familiebedrijven. Beide bedrijven zijn verenigd binnen de inkoopcombinatie Centrico en wisselen al langer kennis en productie uit. Ook qua bedrijfscultuur zijn Theeuwes en Fransen Gerrits nauw met elkaar verbonden.

Victor Theeuwes, directeur en mede-eigenaar van Theeuwes Mengvoeders: “Door de sterke overeenkomsten, die zich kenmerken door de betrokkenheid bij de klant, daadkracht en no-nonsense aanpak, zien wij - in het belang van onze klanten en medewerkers - in Fransen Gerrits de ideale samenwerkingspartner. De visie van beide partijen, die voor deze toekomstgerichte beslissing essentieel is, is meteen ook het meest kenmerkend voor hoe we als ‘ondernemende voerspecialist’ in de markt willen staan. Door verdere professionalisering kunnen wij ook in de toekomst optimaal invulling geven aan de behoeften van agrarische ondernemers en hun vee”.

Huub Fransen, directeur en mede-eigenaar van Fransen Gerrits BV: “Ondernemen betekent vooruitkijken. De markt verandert en om de juiste aanspreekpartner in de keten te blijven wordt de nodige slagkracht en bedrijfsgrootte gevraagd. Dit, in combinatie met de gewenste flexibiliteit, zorgt ervoor dat Theeuwes Mengvoeders perfect past binnen de toekomstplannen die we als bedrijf nastreven. Zo versterken we onze positie in de markt en worden we voor onze klanten, leveranciers, kennisinstellingen en afnemers van onze klanten een nóg interessantere gesprekspartner. We vinden het daarbij van groot belang dat we onze flexibiliteit en betrokkenheid behouden en kort bij de klant en de sector blijven staan”.

Met Theeuwes als onderdeel binnen de groep van Fransen Gerrits wordt onder andere de mogelijkheid gecreëerd voor het optimaliseren van productie en logistiek. Zowel de focusregio’s als diercategorieën van beide bedrijven, waarbij het merendeel van de afzet gericht is op varkens, rundvee, geiten en konijnen, sluiten naadloos op elkaar aan. De productielocatie in Ulicoten biedt, in combinatie met de fabrieken van Fransen Gerrits in oost-Brabant en België, een betere spreiding over (Zuid-)Nederland en België.

Binnen de nieuwe situatie, waarin Victor en Joris Theeuwes aandeelhouder blijven, blijft Theeuwes haar klanten bedienen onder de vertrouwde naam Theeuwes Mengvoeders. Na goedkeuring van de Autoriteit Consument en Markt wordt de samenwerking verder vormgegeven. Naar verwachting wordt dit proces in de zomer van 2022 voltooid.

----------------------------------------------------------------------------------

Fransen Gerrits BV
Fransen Gerrits BV is de ondernemende voerspecialist van Zuid-Nederland met de hoofdzetel in Erp. Opgericht in 1897 als molenaarsbedrijf is het uitgegroeid tot één van de grootste mengvoerbedrijven van Nederland. Ze produceert voer voor varkens, rundvee en konijnen. Met voer en advies helpt Fransen Gerrits haar klanten succesvol te zijn. Fransen Gerrits BV brengt haar voeders onder drie merken op de markt. Fransen Gerrits is het merk voor de varkenshouderij, Victoria Mengvoeders voor de rundvee- en konijnenhouderij en Vikra Futter voor de Oost-Duitse varkenshouderij.

Theeuwes Mengvoeders
Theeuwes Mengvoeders is een familiebedrijf waarin met Joris en Victor Theeuwes de vijfde generatie actief is. Sinds 1917 is de familie Theeuwes actief als leverancier van mengvoeders. Theeuwes Mengvoeders is een no-nonsense bedrijf waarbij degelijkheid hoog in het vaandel staat. Op de grens van België en Nederland worden in de moderne fabriek voeders gemaakt voor varkens, rundvee en geiten. Mede door de korte lijnen en de betrokkenheid zijn goede resultaten bij klanten geboekt waardoor de afzet van mengvoeders de laatste jaren sterk gegroeid is. Zie ook www.theeuwes.nl