Twitter Facebook Linkedin

Fermentatie

Het brijteam van Fransen Gerrits introduceerde in 2012 als eerste mengvoederbedrijf in Nederland het fermentatieconcept. Een concept wat door de jarenlange ervaring inmiddels is uitgegroeid tot een bedrijfsspecifiek fermentatieprogramma. Voor een succesvolle brijvoedering van zeugen-, biggen- en vleesvarkens. Het brijteam heeft fermentatie eenvoudig, voorspelbaar en betrouwbaar gemaakt voor elk brijvoerbedrijf. Met dit programma lukt fermenteren altijd!

Fermentatieprogramma

Fermenteren is renderen

De voordelen van fermentatie verschillen per bedrijf. Dit verschil in voordeel is van verschillende factoren afhankelijk, zoals de investering, de uitgangspunten qua technische resultaten en de te verwachten verbetering ten opzichte van de huidige situatie. Dat het voordelen oplevert is overduidelijk; gezondere dieren met meer groei, lagere voerconversie, lagere voerkosten en minder mest. Dit geldt zowel voor vleesvarkens als ook voor zeugen en biggen.

 • Verbetering van de diergezondheid door een betere darmgezondheid
 • Lagere voerkosten door een betere voerconversie
 • Een verbetering van de mineralenbenutting > afname mestproductie
 • Lagere ammoniakuitstoot (7%)*
 • Meer werkplezier en rendement

Fermentatie tijdens speenfase

Fransen Gerrits richt zich onder andere op fermentatie specifiek gericht op de speenfase bij biggen. 

Met een minimale investering bereikt u, met het eenvoudige Plus+Ferment fermentatieprogramma voor biggen, een optimaal rendement. Het aanbieden van gefermenteerd voer aan biggen in de kraamstal tot na het spenen zorgt voor een goede opstart. Een goed begin is het halve werk! Dat is ons statement.

 • Goede opstart van uw biggen
 • Minimaliseert de kans op een speendip
 • Verbetering van de diergezondheid door een betere darmgezondheid
 • Minder uitval na spenen (1,2%)*
 • Reductie medicijngebruik (DDD -80%)*
 • Hogere groei: 1e week ná spenen ± 50 gr/dag hoger, na overschakeling op droogvoer ≥ groei*
 • Betere voerconversie, lagere voerkosten en minder mest

*De genoemde cijfers zijn gebaseerd op resultaten vanuit de praktijk en eigen praktijkproeven.

Lees meer over Plus+Ferment>