Twitter Facebook Linkedin

Voerconversie als troef

De vleesvarkenshouderij vraagt specifieke kennis en kunde. Ieder ras heeft unieke eigenschappen en is voor een optimale vleesproductie, in meer of mindere mate, gevoelig voor specifieke grondstoffen of combinaties van grondstoffen. Ook het stalsysteem heeft grote invloed op de succesvolle productie van vleesvarkens.

Vleesvarkensvoer: gericht op diversiteit

Ons assortiment is volledig op die diversiteit ingericht. Voor ieder ras kunnen wij een product leveren dat per saldo het beste rendement geeft. Een product waarin alle aspecten die voor een optimale ontwikkeling van vleesvarkens – groei, voerkosten, gezondheid en classificatie – volledig met elkaar in balans zijn.

Wij leveren zowel standaardvoeders als bedrijfsspecifieke vleesvarkensvoeders op maat.

Voerconversie als troef

Onze focus bij vleesvarkensvoeding ligt bij het produceren van zoveel mogelijk kilo’s kwaliteitsvlees per varkensplaats. De opbrengstprijs, slachtrendement, groei en voerkosten spelen hierbij een belangrijke rol. Het optimaliseren van de voerconversie doen we met behulp van ons Vleesvarkens Informatie Model (VIM). VIM is een praktische tool waarmee de specialist samen met de klant een strategie opstelt, voor het realiseren van een optimale en voorspelbare voerconversie. In het model worden onder andere het ras, de sekse, lichaamsgewicht/groei, voergift, energie en darmverteerbare lysine meegenomen om de voorspelbaarheid te bepalen.

voerconversie als troef

VAR$KEN vleesvarkensprogramma

Om het optimale rendement uit uw vleesvarkens te halen, reikt Fransen Gerrits u praktische hulpmiddelen aan via het VAR$KEN vleesvarkensprogramma. Enkele voorbeelden hiervan zijn:

  • Gespecialiseerde voeders en voorspelbare voerstrategie
  • Intensieve bedrijfsbegeleiding en voeradvies
  • Vleesvarkens Informatie Model (VIM)
  • Saldo/voerwinstmodel met referenties
  • Vleesvarkens groeimodel
  • Concepten slachterijen en bijbehorende berekeningen
  • Checklist vleesvarkens (o.a. gezondheid/water/klimaat)
  • BrijTotaal