Twitter Facebook Linkedin

Biggen

De varkenshouderij is voortdurend aan veranderingen onderhevig. Met de steeds groter wordende tomen en gemiddeld lagere speengewichten wordt de uitdaging om een goede kwaliteitsbig te produceren steeds groter. Dat terwijl daar juist kansen liggen om meer rendement te behalen voor de zeugenhouderij. Groei en ontwikkeling is één, maar daarbij goede (darm)gezondheid en een feilloos af te leveren kwaliteitsbig produceren is waar wij voor staan.

Hoe krijg ik sterke en gezonde biggen?

Biggen moeten sterk en gezond zijn. Dat is een strikte voorwaarde geworden voor de sector. Een primaire eis. Tegelijkertijd neemt het aantal biggen toe. Dat is een prima ontwikkeling, maar een die de varkenshouder ook voor vragen stelt: hoe geef ik biggen de ruimte die ze nodig hebben om zich in zo’n kort mogelijk tijdsbestek maximaal te kunnen ontwikkelen; om sterk en gezond te worden afgeleverd?

Goed voer is een van de antwoorden op die vraag. Voer dat voor een goede spieraanzet zorgt. Dat tegelijk smakelijk en licht verteerbaar is, zodat de biggen na het spenen snel opstarten en een hoge weerstand opbouwen.

Wij willen dat u succesvol kwaliteitsbiggen produceert

De missie van Fransen Gerrits is voer produceren waarmee u als zeugenhouder succesvol kwaliteitsbiggen produceert. Wij willen zowel het niveau op het zeugenbedrijf als in ons mengvoederbedrijf naar een steeds hoger plan brengen. Met meer rendement. En vanuit het behoud van toekomstperspectief.

Biggenvoer, voeradvies en voerstrategie

Het biggenvoerassortiment bestaat enerzijds uit scherp geprijsde voeders die alle essentiële basiseigenschappen hebben om een gezonde big te produceren; anderzijds uit voeders met specifieke weerstandverhogende- en probleemoplossende eigenschappen, zoals oplossingen voor oornecrose, streptococcen en de reductie van antibioticagebruik. Wij leveren zowel standaardvoeders als bedrijfsspecifieke biggenvoeders op maat.

Gespecialiseerde fabriek en productieproces

Elke diergroep stelt andere eisen aan een korrel. Tijdens het productieproces kun je dat sturen met vocht, persdruk, temperatuur en tijd. Biggen kunnen een zachte korrel beter benutten. We hebben daarom de grenzen in slijtvastheid van de korrel opgezocht. De korrel is zacht, maar valt toch niet direct uit elkaar.

Onze gespecialiseerde fabriek voor zeugen- en biggenvoeding in De Rips, is optimaal ingericht op het produceren van hoogwaardige biggenvoeders. Onder andere het unieke concept van Multiprocessing® en de beschikbaarheid van geschoonde- en gedeeltelijk ontsloten granen dragen hieraan bij.

Om extra toegevoegde waarde toe te kunnen voegen aan onze biggen-, opfok- en lactovoeders, wordt een gedeelte van deze granen extra geschoond bij onze op- en overslaglocatie in Oss.