Twitter Facebook Linkedin

Kwaliteit

Bijdragen aan succesvol ondernemerschap. Dat is onze missie. Daar werken we aan, op veel verschillende manieren. Continu. Wij staan voor kwaliteit. Op alle fronten.

Hoe uit zich dat?

  • Wij zijn GMP+ gecertificeerd. GMP+ ziet toe op het borgen van de diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Zie ook www.gmpplus.org.
  • Wij zijn MI105 GMO Controlled gecertificeerd en MI102 Verantwoord varkens- en pluimveevoeder
  • Wij zijn aangesloten bij SecureFeed. Dit is een initiatief vanuit de veevoedersector om de veiligheid te borgen van de aan de deelnemers geleverde grondstoffen. Zie ook www.securefeed.eu
  • SGS toetst ons periodiek op naleving van kwaliteitsborging. SGS is de grootste onafhankelijke inspectie- en certificeringinstelling ter wereld. Zie ook www.sgs.nl
  • SGS is daarnaast onze externe kwaliteitstoezichthouder bij de aanvoer van grondstoffen die via de grote zeehavens worden aangevoerd en overgeslagen.
  • Door onze eigen op- en overslaglocatie in Oss zijn wij minder afhankelijk van variaties in grondstoffen. We kunnen grotere partijen aanvoeren waardoor eenzelfde stroom grondstoffen voor langere tijd beschikbaar is. Tevens beschikken we in Oss over een eigen schoningsinstallatie voor het schonen van granen. Om extra toegevoegde waarde toe te kunnen voegen aan onze biggen-, opfok- en lactovoeders, wordt een gedeelte van onze granen hier extra geschoond.
  • Om de voedselveiligheid te kunnen garanderen vinden er tal van in- en externe controles plaats. Daarbij worden zowel veevoedkundige als hygiënische aspecten onderzocht. Onder andere de leverancierscontrole, controle door externe partijen en ons modern uitgeruste laboratorium zijn een belangrijke spil in de kwaliteitszorg.

Het besef is er

Wij hebben onszelf de opdracht gegeven, om een duurzame relatie aan te gaan met onze ketenpartners. De basis, de enige basis, onder dat streven is een besef bij alle medewerkers dat kwaliteit optimaal geborgd moet zijn. Iedereen moet ervan doordrongen zijn waar we het als bedrijf voor doen en voor wie we het doen. Dat besef is er. Daar mag u ons op afrekenen. En daar mag u onze relaties op ondervragen.

Productontwikkeling

Dat vertrouwen is er. Honderd procent. Tegelijk proberen wij ook dat vertrouwen te voeden. Te versterken. Door zowel proactief als reactief aan productontwikkeling te doen. Door hoogwaardige producten te leveren. En door met de ondernemende varkenshouders mee te zoeken naar het telkens veranderende optimum in de bedrijfsvoering.

Wij doen dit als specialist in varkensvoeders, met de focus op het individuele bedrijf. Waar wij samen met u, uw bedrijf naar de toekomst brengen. Naar een hoger plan en meer rendement. Met gespecialiseerde productielocaties voor zeugen-, biggen-, en vleesvarkensvoer, waar met zorgvuldig geselecteerde grondstoffen hoogwaardig varkensvoer wordt geproduceerd.