Twitter Facebook Linkedin
11 november 2021  -  STAGEOPDRACHT

Stageopdracht Speendip verkleinen door dataverzameling en -analyse

De juiste hoeveelheid voer met daarin de juiste nutriënten zijn cruciaal voor biggen direct na spenen. Daarom willen we de dagelijkse nutriëntopname van biggen in de eerste 7 dagen na spenen en het effect daarvan op de groei en mestconsistentie van een big in die periode verder inzichtelijk maken.

Lees de hele opdracht