Twitter Facebook Linkedin
22 juni 2020  -  Nieuws

Multifeed en Fransen Gerrits intensiveren samenwerking

De mengvoerbedrijven Multifeed en Fransen Gerrits intensiveren hun samenwerking. Ruim 20 jaar geleden heeft Multifeed gekozen voor Fransen Gerrits als producent van het grootste deel van haar voeders. Hierdoor ontstond de mogelijkheid varkensklanten te laten profiteren van de praktische voerkennis binnen Multifeed én de gespecialiseerde varkensvoerfabrieken van Fransen Gerrits.

Fransen Gerrits verwerft vanaf heden een aandeel in Multifeed en daarmee wordt de samenwerking verder geïntensiveerd. Op deze manier blijft de continuïteit van Multifeed gewaarborgd en verstevigt Multifeed haar positie in de markt.

Klanten gaan hier in de praktijk volgens Peter Thoonen en Jack Peeters, oprichters van Multifeed, weinig van merken: “Een aanzienlijk deel van de voeders komt al uit de fabrieken van Fransen Gerrits en ook de samenwerking met andere productiebedrijven hoeft wat ons betreft niet te veranderen”. Bijkomend voordeel voor de klanten van Multifeed is dat kennisuitwisseling op gebied van nutritie uitgebreid wordt.

Voor Fransen Gerrits is dit een logische vervolgstap om de positie te verstevigen als ondernemende voerspecialist in de varkenshouderij. Door de intensivering van deze samenwerking komen de jarenlange ervaring, werkgebieden en expertise van beide mengvoerbedrijven nog beter tot hun recht. Volgens Huub Fransen neemt de vraag naar specialistische voerkennis toe. “Het voerspecialisme van Multifeed sluit perfect aan bij de wensen van de moderne varkenshouders en de werkwijze van Fransen Gerrits”.

Beide bedrijven zien in de samenwerking een prachtige kans om met voer en advies, de prestaties van het individuele varkensbedrijf naar een nog hoger niveau te brengen.