Twitter Facebook Linkedin
14 juni 2022  -  Nieuws

Bescherm uw varkens tegen de gevolgen van hittestress

Als varkenshouder heeft u tijdens warmteperioden extra uitdaging succesvol te blijven. In de periode van circa mei tot en met september krijgen de dieren te maken met enige vorm van hittestress. Dit wordt veroorzaakt door hoge temperaturen, een hoge luchtvochtigheid of een combinatie van beide factoren. Als gevolg van hittestress komen het welzijn en de prestaties van uw varkens onder druk. De varkens nemen vaak minder voer op waardoor de groei en/of melkproductie afnemen, de conditie en vruchtbaarheid teruglopen en de kans op uitval toeneemt. Om de gevolgen van hittestress zo veel mogelijk te beperken geven wij u deze tips:

Tips voor zeugenbedrijven>

Tips voor vleesvarkensbedrijven> 


Foto: MS Schippers