Twitter Facebook Linkedin
23 juli 2018  -  NIEUWS

Optimale darmtraining biggen

Zoals eerder gecommuniceerd hebben wij in maart 2018 ons biggenvoerpakket voor de kraamstal vernieuwd. Voor een optimale voeropname hebben wij enkele voeders inhoudelijk (samenstelling, geur en kleur) geoptimaliseerd en zijn er producten komen te vervallen. Door deze aanpassingen sluiten de kraamstalvoeders nóg beter aan op de speenfase. Door de goede voorbereiding en training van de darmen van de biggen in de kraamstal (met name plantaardige bronnen leren verteren) wordt de groeipotentie optimaal benut en de kans op een speendip geminimaliseerd.

Dieren die te weinig of niet van het voer hebben gegeten vóór spenen zullen hinder ondervinden van de speendip. Bedrijven die een goede focus hebben op de voeropname vóór spenen, realiseren een groot voordeel in de periode ná spenen. Het is van belang om de juiste keuze te maken, want alléén een hoge opname van zuivelrijk en/of lekker voer is niet de doelstelling an sich. Het gaat over het creëren van voldoende voeropnamecapaciteit, het verhogen van de enzymproductie en de darm “klaar” maken voor vertering van plantaardige bestanddelen zoals eiwit, zetmeel en ruwe celstof. We hebben hiervoor zowel voeders die we droog kunnen voeren, maar ook als vloeibaar product. Een speciale lijn is onze lijn met fermentatie. Hiermee steken we extra in op darmgezondheid.

De brug naar succes

In de praktijk zien wij dat onze klanten met deze vernieuwde aanpak en voerstrategie voor biggen de brug van vóór tot en met ná spenen goed weten te slaan. Door de inzet van de vernieuwde voeders, voerstrategie en of het aanbieden van gefermenteerd voer, wordt de kans op een speendip geminimaliseerd. We zien met name een plus op de gezondheid en groei van de biggen en zien duidelijk meer uniformiteit.

Herkenbaarheid in de stal

Voor een goede herkenbaarheid in de stal heeft ook de verpakking een metamorfose ondergaan. Het nieuwe design maakt het onderscheid tussen diverse producten in de stal duidelijker en sluit daarnaast aan bij onze ambities als (biggen)voerspecialist.

Samen met u stelt uw specialist van Fransen Gerrits graag met u vast wat bij uw bedrijf, op basis van diverse factoren zoals genetica en speenleeftijd, de juist passende voerstrategie is voor het beste resultaat. Een optimale darmtraining is het sleutelwoord voor succes!