Twitter Facebook Linkedin
5 maart 2018  -  Nieuws

Vernieuwing biggenvoerpakket kraamstal

Met steeds meer biggen per toom en daarmee gemiddeld lagere speengewichten per big, wordt de uitdaging om een goede kwaliteitsbig te produceren steeds groter. Vandaar onze missie om voer te produceren waarmee u als zeugenhouder succesvol kwaliteitsbiggen produceert. Om dit te verwezenlijken hebben wij onlangs, vanuit vernieuwde inzichten op basis van diverse onderzoeken, ons biggenvoerpakket voor de kraamstal vernieuwd. Dit heeft geresulteerd in een vernieuwd assortiment met aangepaste samenstellingen, productcodes, namen en verpakkingen.

Voor een optimale voeropname hebben wij enkele voeders inhoudelijk (samenstelling, geur en kleur) geoptimaliseerd en zijn er producten komen te vervallen. Door deze aanpassingen sluiten de kraamstalvoeders nóg beter aan op de speenfase. Door de goede voorbereiding en training van de biggen in de kraamstal wordt de groeipotentie optimaal benut en de kans op een speendip geminimaliseerd.

Voor een goede herkenbaarheid in de stal heeft ook de verpakking een metamorfose ondergaan. Het nieuwe design maakt het onderscheid tussen diverse producten in de stal duidelijker en sluit daarnaast aan bij onze ambities als (biggen)voerspecialist.

Vanaf medio maart 2018 worden de vernieuwde biggenvoeders uitgeleverd.

Voor vragen kunt u terecht bij uw specialist varkenshouderij.