Geef zoekopdracht in:

Kwaliteitsborging

Wij hebben onszelf de opdracht gegeven, om een duurzame relatie aan te gaan met onze ketenpartners. De basis, de enige basis, onder dat streven is een besef bij alle medewerkers dat kwaliteit optimaal geborgd moet zijn. Iedereen moet ervan doordrongen zijn waar we het als bedrijf voor doen en voor wie we het doen. En dat besef is er.

In onze missie ligt verankerd dat wij gezonde, hoogwaardige voeders produceren. Een van de voorwaarden om dat deel van de missie te kunnen realiseren is een feilloze kwaliteitsborging. Wij staan voor kwaliteit. Punt.

Hoe uit zich dat?
Dat wij die kwaliteit hebben geborgd, uit zich onder andere als volgt:

  • Wij zijn GMP+ gecertificeerd. GMP+ ziet toe op het borgen van de diervoederveiligheid in alle schakels van de diervoederketen. Zie ook www.gmpplus.org
  • Wij zijn aangesloten bij SecureFeed, een initiatief vanuit de veevoedersector om de veiligheid van de aan de deelnemers geleverde grondstoffen te borgen. Zie ook www.securefeed.eu
  • Wij worden periodiek op naleving van kwaliteitsborging getoetst door SGS, de grootste onafhankelijke inspectie- en certificeringinstelling ter wereld. Zie ook www.sgs.nl
  • SGS is daarnaast onze externe kwaliteitstoezichthouder bij de aanvoer van grondstoffen die via de grote zeehavens worden aangevoerd en overgeslagen.
  • Door onze eigen op- en overslag locatie is Oss zijn wij minder afhankelijk van variaties in grondstoffen. We kunnen grotere partijen aanvoeren waardoor eenzelfde stroom grondstoffen voor langere tijd beschikbaar is.
  • Om de voedselveiligheid te kunnen garanderen vinden er tal van in- en externe controles plaats waarbij zowel veevoedkundige- als hygiënische aspecten worden onderzocht. Onder andere de leverancierscontrole, controle door externe partijen en ons modern uitgeruste laboratorium zijn een belangrijke spil in de kwaliteitszorg.