Geef zoekopdracht in:

Brijvoer

Het voeren van bijproducten vraagt specifieke aandacht en kennis. Een mooi uitgebalanceerd homogeen product resulteert in een optimaal resultaat. Kennis van brijvoer geeft succes op brijbedrijven. Succesvol zijn in brijvoer, is meer dan het samenstellen van een goed rantsoen. Voldoende kennis van en ervaring met bijproducten is een vereiste om het onderste uit de kan te kunnen halen. Fransen Gerrits is een pionier op het gebied van brijvoer en heeft zodoende veel kennis en vele jaren ervaring opgedaan.

Het team van ervaren brijvoer specialisten maakt brijvoer op uw bedrijf tot een succes. Het brijteam van Fransen Gerrits bepaalt, in samenwerking met de afdeling nutritie, de eisen waaraan het rantsoen moet voldoen. Voor ieder bedrijf kunnen wij een product leveren dat per saldo het beste rendement geeft. Een bedrijfsspecifiek mengsel met één doel voor ogen: zorgen dat alles in balans is; dat zowel de varkens, de ondernemer als de onderneming optimaal presteren.

Ten behoeve van de kwaliteit van het mengsel worden de bijproducten en brijvoermonsters in het laboratorium van Fransen Gerrits onderzocht op onder andere voederwaarde, gisten en schimmels. Op deze manier kan er een optimaal rantsoen worden samengesteld.