Twitter Facebook Linkedin

Aanmeldformulier ondernemersdag Victoria

Via onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de ondernemersdag bij onze op- en overslaglocatie in Oss op zondag 24 september 2017.

Graag per workshop aangeven met hoeveel personen u deelneemt. Neemt u niet deel aan de workshop, vul dan het getal 0 in. De workshops worden zowel in de ochtend als in de middag aangeboden. U kunt per persoon maximaal aan twee workshops deelnemen.

Workshopronde 1, 11.30 uur

*
*

Workshopronde 2, 13.30 uur

*
*
*
*
*
*