Twitter Facebook Linkedin

Stageopdracht Varkenshouderij

Voor de uitvoering van de stageopdracht 'Verhogen van toomgewicht bij spenen' zijn wij op zoek naar een enthousiaste stagiair(e) varkenshouderij.

Stageopdracht: verhogen van toomgewicht bij spenen
Aan de hand van bijvoedering in de kraamstal

Doel
Inzichtelijk maken met welke bijvoerstrategie het toomgewicht voor spenen verhoogd kan worden.

Jouw stageopdracht
Het realiseren van een zo hoog mogelijk toomgewicht bij spenen is belangrijk voor zeugenhouders. De biggenproductie is in de afgelopen 15 jaar met ruim een kwart gestegen, waarmee ook de uitdaging om zo veel mogelijk biggen groot te brengen groter is geworden. Zware biggen, die al voldoende voer hebben opgenomen voor spenen, hebben minder moeite met de opstart na spenen. Om inzicht te krijgen in de gewichtsontwikkeling van biggen in de kraamstal, ga je kijken hoe biggen middels verschillende voerstrategieën het beste bijgevoerd kunnen worden om een zo hoog mogelijk toomgewicht te behalen. De biggen worden via een automatisch voersysteem met verschillende producten bijgevoerd, naast de voedingsstoffen die ze vanuit de zeug verkrijgen. Je gaat meten en analyseren wat er aan extra toomgewicht gegenereerd kan worden middels automatisch vloeibaar bijvoeren en welke voerstrategie het hoogste toomgewicht genereert.

Wat verwachten we van jou?

  • Je verzamelt gegevens over de toomgewichten rondom spenen en de daarbij horende aantallen, leeftijden en bijvoer strategieën.
  • Je ontwikkelt (in Excel) een dataset met daarin alle data die verzameld is op hokniveau en analyseert deze.
  • Je maakt een rapport waarin je het resultaat uiteenzet en aanbevelingen doet voor het betreffende varkensbedrijf en voor bijvoerstrategieën voor Fransen Gerrits.
  • Je bent in het bezit van een B-rijbewijs en zorgt zelf voor vervoer.

Wat bieden we?

  • Een uitdagende opdracht waarbij je veel praktijkervaring op varkensbedrijven kunt opdoen.
  • Een prettige werkomgeving met ondersteuning op de fronten die je nodig hebt.
  • Een nette stagevergoeding en daarnaast een onkostenvergoeding voor de gereden kilometers.

Het wordt jouw taak om uit te zoeken hoe we biggen in het kraamhok via bijvoeren zo goed mogelijk in hun behoefte kunnen voorzien voor een optimaal toomgewicht bij spenen. Daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste, nauwkeurige en zelfstandige stagiair(e) die ons hierin kan adviseren en ondersteunen.

Wij zijn op zoek naar jong talent!

Ben jij ervan overtuigd dat je helemaal bij ons past en dat wij je capaciteiten goed kunnen benutten? Stuur dan een motiverende brief naar s.hermans@fransengerrits.nl.

Voor meer informatie over de opdracht of ons bedrijf kun je contact opnemen met Sanne Hermans op telefoonnummer 06 30 79 45 01 of kijk op onze website www.fransengerrits.nl.