Twitter Facebook Linkedin

Stageopdracht Speendip verkleinen door dataverzameling en -analyse

Wij bieden jou een uitdagende stageopdracht

SPEENDIP VERKLEINEN DOOR DATAVERZAMELING EN -ANALYSE

De juiste hoeveelheid voer met daarin de juiste nutriënten zijn cruciaal voor biggen direct na spenen. Daarom willen we de dagelijkse nutriëntopname van biggen in de eerste 7 dagen na spenen en het effect daarvan op de groei en mestconsistentie van een big in die periode verder inzichtelijk maken.

Jouw opdracht

Om inzicht te krijgen in de dagelijkse nutriëntopname van biggen na spenen ga je op verschillende bedrijven met diverse types biggen voeropnames meten. Daarnaast verzamel je informatie over de speenleeftijden, -gewichten en ook de groei in de eerste week na spenen. Vervolgens zul je deze data analyseren en verbanden zoeken tussen de eerdergenoemde variabelen en de mestconsistentie van de biggen. Hierbij kan een link worden gemaakt naar een andere stageopdracht, die al loopt, waarin we kijken naar het automatisch meten van voeropname bij biggen.

Wat vragen wij van je?

• Je verzamelt gegevens over de dagelijkse nutriëntopname van biggen, speenleeftijd, gewicht, groei en mestconsistentie.
• Je ontwikkelt (in excel) een data-set met daarin alle data die verzameld is op hokniveau en analyseert deze.
• Je maakt een rapport waarin je het resultaat uiteenzet en aanbevelingen doet voor een vervolg.
• Je bent in het bezit van een B-rijbewijs en zorgt zelf voor vervoer.

Wat bieden we?

• Een uitdagende opdracht waarbij je veel praktijkervaring op varkensbedrijven kunt opdoen.
• Een prettige werkomgeving met ondersteuning op de fronten die je nodig hebt.
• Een nette stagevergoeding en daarnaast een onkostenvergoeding voor de gereden kilometers.
• Het meewerken aan een belangrijk vraagstuk voor de varkenshouderij!

Het wordt jouw taak om uit te zoeken welke facetten m.b.t. nutriëntopname van invloed zijn op de klassieke speendip bij biggen. Daarom zijn wij op zoek naar een enthousiaste, nauwkeurige en zelfstandige stagiair(e) die ons hierin kan adviseren en ondersteunen.

Wij zijn op zoek naar jong talent!

Ben jij ervan overtuigd dat je helemaal bij ons past en dat wij je capaciteiten goed kunnen benutten?
Stuur dan een motiverende brief naar s.hermans@fransengerrits.nl. Voor meer informatie over de opdracht of ons bedrijf kun je contact opnemen met Sanne Hermans op telefoonnummer 06 30 79 45 01.