Twitter Facebook Linkedin
7 februari 2019  -  Media

Bigvitaliteit omhoog

Vitale biggen én vitale zeugen. Dat is kortweg de doelstelling van het uitgebreide onderzoek waarmee Fransen Gerrits in april 2017 is gestart. De eerste resultaten zijn inmiddels bekend. Door het gebruik van prelacto rondom werpen, daalt het aantal dood geboren en stijgt het aantal levend geboren biggen. De biggen zijn vitaler en het toomgewicht bij spenen is hoger.

Prelacto essentieel onderdeel totaalaanpak voeding moderne zeug

Moderne zeugen als de TN70 en Deense genetica met een hogere aanleg voor vleesproductie en grote tomen biggen, vragen om aanpassing van de voeding van de zeugen. In april 2017 startte Fransen Gerrits daarom met een grootschalig praktijkonderzoek met als doel vier pijlers: een betere bigvitaliteit, een goed grootbrengend vermogen, een uniforme kwaliteit van de volgende toom én een lange levensduur van de zeugen. Dat lukt alleen door aanpak van de voeding in de hele cyclus: vanaf spenen tot insemineren, van begin tot einde dracht, bij de overgang naar het kraamhok, tijdens de zoogperiode én bij de opfok van de gelten. Bron: Varkens.nl

Lees verder>


Lees ook: