Twitter Facebook Linkedin
18 december 2017  -  NIEUWS

Voerconversie als troef

Fransen Gerrits ontwikkelde vanuit het project ‘voerconversie als troef’ onlangs enkele nieuwe vleesvarkensvoeders en een Vleesvarkens Informatie Model (VIM). VIM is een gewaardeerde aanvulling voor het VAR$KEN vleesvarkensprogramma. Een praktische tool waarmee een optimale en voorspelbare voerconversie wordt gerealiseerd. Samen met de vernieuwde voeders en voerstrategie wijst dit uit in een optimaal resultaat en hoger saldo.

Samen werken aan succes

Een van de doelstellingen van Fransen Gerrits is ‘samen werken aan succes’. Dit doen wij door onderzoek, innovatie, ontwikkeling en implementatie. Steeds weer opnieuw worden afwegingen gemaakt op basis van haalbaarheid, effectiviteit en geluiden uit de markt.

Zo hebben wij het afgelopen jaar met een projectgroep (klanten, nutritionisten, specialisten, productmanagement) onder andere gewerkt aan een vleesvarkensproject met de naam ‘voerconversie als troef’. Centraal hierbij staat de voorspelbaarheid van de voerconversie bij vleesvarkens.

Het project heeft meerdere doelen. Doordat we vrijwel ieder jaar een vleesvarkensproject draaien blijven we bij de tijd. Op basis van onderzoek optimaliseren we het voerpakket en ontwikkelen praktische tools ter verbetering van de technische en economische resultaten. Daarnaast houden we hiermee de deskundigheid van ons verkoopteam op peil.

Optimalisatie voerpakket

Ontwikkelingen in de markt zorgen ervoor dat ook wij onze producten blijven doorontwikkelen. Voor een optimale gezondheid en vleesproductie zijn onze vleesvarkensvoeders en voerstrategie onlangs opnieuw afgestemd op de unieke eigenschappen van de diverse rassen. Daarnaast hebben wij enkele nieuwe voeders ontwikkeld met als doel een nog scherpere voerconversie te behalen.

Het vleesvarkensassortiment staat voor de productie van zo veel mogelijk kilo’s kwaliteitsvlees per varkensplaats. De uitdaging hierin is om meer kilo’s vlees te produceren met dezelfde hoeveelheid voer. Dit doen wij door de inzet van nog beter verteerbare voeders. Naast een scherpere voerconversie, goede gezondheid en productie van meer kilo’s vlees, brengen deze voeders nog een voordeel met zich mee. Beter verteerbare voeders bevatten minder fosfaat waardoor minder kilo’s mest en fosfaat hoeven worden afgevoerd. Deze voeders geven zowel technisch als economisch gezien dus een plus voor de varkenshouder.

Rekenvoorbeeld: Wanneer de voerconversie met 0,1 wordt verlaagd, heeft u 9,5 kg minder voer nodig per afgeleverd varken. Dit geeft, alleen al op de voerkosten, een voordeel van ± (9,5 kg voer x € 0,23 =) € 2,- per afgeleverd varken. Naast een voordeel op de voerkosten geeft dit tevens een voordeel op onder andere de mestkosten en opbrengstprijs.

Vleesvarkens Informatie Model

Op basis van een groot aantal praktijkproeven ontwikkelde de projectgroep een Vleesvarkens Informatie Model (VIM). Een gewaardeerde aanvulling voor het VAR$KEN vleesvarkensprogramma van Fransen Gerrits. VIM is een praktische tool waarmee de specialist samen met de klant een strategie opstelt waardoor een optimale en voorspelbare voerconversie wordt gerealiseerd. In het model worden onder andere het ras, de sekse, lichaamsgewicht/groei, voergift, energie en darmverteerbare lysine meegenomen om de voorspelbaarheid te bepalen.

Kies slim, gebruik VIM!

Het model is inmiddels uitvoerig getest en wordt vanaf 18 december 2017 door Fransen Gerrits in de praktijk toegepast. De voordelen van het Vleesvarkens Informatie Model zijn:

  • Optimale en voorspelbare voerconversie
  • Lagere voerkosten
  • Minder mest
  • Optimale groei
  • Hoger saldo en meer rendement!

Kies slim, gebruik VIM! Vraag uw specialist varkenshouderij naar de mogelijkheden.


Lees ook: