Twitter Facebook Linkedin

Nieuws

7 mei 2020  -  Nieuws
Het eerste en voornaamste waar we als mengvoerleverancier mee bezig zijn, en nadrukkelijker nog in tijden van crisis, is om onze klanten met voer en advies succesvol te laten zi…
5 mei 2020  -  Nieuws
Met name in het voor- en najaar, bij een relatief hoge luchtvochtigheid en groot verschil in dag- en nachttemperatuur, ontstaat in een voersilo een optimaal klimaat voor de ontw…
24 maart 2020  -  nieuws
De overheid heeft veehouders en voerproducenten aangemerkt als cruciale beroepsgroepen binnen de voedselketen. Het gaat hier om beroepsgroepen die in de omstandigheden van COVID…
9 maart 2020  -  NIEUWS
Dromen zijn geen bedrog! Een uniforme, kwalitatieve volgende toom produceren is mogelijk maar daar gaat een hoop aan vooraf. Hoe sturen we op uniformiteit en kwaliteit van de vo…
10 maart 2020  -  NIEUWS
De adviezen van het RIVM hebben ons doen besluiten om ons Kennisevent op 12 & 13 maart uit te stellen. Vanwege het Corona Virus worden dergelijke bijeenkomsten afgeraden. Wij he…
21 februari 2020  -  MEDIA
Diarree fors ingetoomdDiarree bij de biggen in het kraamhok pakt altijd vervelend uit. Het leidt tot veel extra werk en meer uitval. Mark Bosch kiest voor een stevige aanpak teg…
13 december 2019  -  MEDIA
Om boeren in een positief daglicht te zetten, zijn meerdere bedrijven uit de agrarische sector onder de naam AgriFans een collectief gestart. Met dit initiatief willen de bedrij…
3 december 2019  -  MEDIA
Bij de steeds magerder wordende rassen is het de uitdaging zeugen in de kraamstal niet te veel te laten interen op hun conditie. Met het verstrekken van twee soorten lactovoeder…