Twitter Facebook Linkedin

Nieuws

9 maart 2020  -  NIEUWS
Dromen zijn geen bedrog! Een uniforme, kwalitatieve volgende toom produceren is mogelijk maar daar gaat een hoop aan vooraf. Hoe sturen we op uniformiteit en kwaliteit van de vo…
10 maart 2020  -  NIEUWS
De adviezen van het RIVM hebben ons doen besluiten om ons Kennisevent op 12 & 13 maart uit te stellen. Vanwege het Corona Virus worden dergelijke bijeenkomsten afgeraden. Wij he…
21 februari 2020  -  MEDIA
Diarree fors ingetoomdDiarree bij de biggen in het kraamhok pakt altijd vervelend uit. Het leidt tot veel extra werk en meer uitval. Mark Bosch kiest voor een stevige aanpak teg…
13 december 2019  -  MEDIA
Om boeren in een positief daglicht te zetten, zijn meerdere bedrijven uit de agrarische sector onder de naam AgriFans een collectief gestart. Met dit initiatief willen de bedrij…
3 december 2019  -  MEDIA
Bij de steeds magerder wordende rassen is het de uitdaging zeugen in de kraamstal niet te veel te laten interen op hun conditie. Met het verstrekken van twee soorten lactovoeder…
7 oktober 2019  -  NIEUWS
Biggen zijn verantwoordelijk voor 20% van de totale koper-emissie vanuit de varkenshouderij. Verlaging van koper in het biggenvoer levert een reductie van 1200 ton/jaar voor Eur…
30 september 2019  -  MEDIA
Hoe efficiënter de varkens groeien en hoe beter de slachtkwaliteit, hoe hoger het rendement voor de varkenshouder. Dat kan worden gerealiseerd door tijdens de ronde bij te stur…
1 juli 2019  -  Media
De voerstrategie van de kraamzeugen aanpassen is een van de maatregelen die Michel en Fons van Aert nemen om goede resultaten te behalen op hun gesloten varkensbedrijf. De zeuge…