Twitter Facebook Linkedin
8 maart 2022  -  Nieuws

Zorgelijke situatie grondstoffenmarkt

De situatie in Oekraïne legt een enorme druk op de voedselzekerheid in de Europese Unie. Doordat veel grondstoffen niet meer aangevoerd kunnen worden vanuit de Oekraïense havens, ontstaat er mogelijk een tekort aan grondstoffen voor de korte- en middellange termijn.

Oekraïne is de graanschuur van Europa en daar worden we vandaag de dag sterk mee geconfronteerd. Contracten worden ontbonden en nieuwe contracten zijn niet of nauwelijks te krijgen. Als ze al gesloten worden, dan is dat tegen fors hogere niveaus. De granenmarkt staat inmiddels al ongeveer € 140,- per ton hoger dan 2 weken geleden.

Ook op de middellange termijn voorzien we uitdagingen. Het is nu het zaaiseizoen, ook in Oekraïne. Maar wie niet zaait, zal niet oogsten. Dus ook rond het nieuwe oogstseizoen wordt een tekort aan grondstoffen verwacht.

De komende weken zal blijken hoe we door deze situatie heen komen. We doen ons uiterste best om onze klanten te beleveren met de gewenste samenstelling en te denken in mogelijkheden. We blijven de markt voor beschikbare grondstoffen intensief volgen.

Uiteraard hopen wij, in het belang van de Oekraïense bevolking en de voedselvoorziening in Europa, dat deze situatie zo snel mogelijk achter de rug is. Wij betuigen ons medeleven in deze verschrikkelijke tijd.

Neem voor vragen gerust contact op met uw relatiebeheerder of specialist.

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.

Directie Fransen Gerrits BV