Twitter Facebook Linkedin
11 maart 2021  -  MEDIA

Fierens Mengvoeders en Fransen Gerrits: Grensoverschrijdend innovatief

Sinds 1 januari 2021 werkt Fierens Mengvoeders uit Temse (Oost-Vlaanderen) samen met het mengvoederbedrijf Fransen Gerrits uit Erp (Noord-Brabant). Al zijn beide familiebedrijven, Fransen Gerrits is groter dan Fierens Mengvoeders en neemt een belang in Fierens. 

Beide partijen zijn enthousiast over de samenwerking. Ze betekenen voor elkaar een aanvulling op het vlak van productaanbod en ze zien vooral meer mogelijkheden voor innovatie, die zowel Fransen Gerrits als Fierens Mengvoeders hoog in het vaandel dragen. Varkensbedrijf sprak in Temse met Kristel Fierens, haar man Alexander Libens en Huub Fransen.

Even voorstellen

Al is de familie Fierens reeds 85 jaar actief in de veevoedersector, Paul Fierens begon pas in 1994 zelf veevoeders te produceren. Hij bouwde een nieuwe fabriek bij het klaverblad van de E17 tussen Sint-Niklaas en Temse. Een gescheiden lijn voor speciale toevoegingen aan voeders is er in 2007 gekomen met de bouw van een bulkblender. 

De aandacht ging bij het concept van de fabriek vooral naar de verwerking van vochtige korrelmais met spil of Corn Cob Mix (CCM). Daarvoor beschikt Fierens, naast 13 inkuilboxen van 500 ton, over een CCM-droger. Die verzekert een voortdurende beschikbaarheid van CCM met constant vochtgehalte, wat resulteert in een egaal eindproduct. Bovendien zijn er expanders geïnstalleerd om nog meer CCM te verwerken en andere grondstoffen te ontsluiten. In 2015 is de automatisering van het bedrijf volledig vernieuwd en in januari 2016 werd een nieuwe toren in gebruik genomen. Die is behalve voor diervoederspecialiteiten ook bestemd voor humane voedingsproducten. Vandaag leidt dochter Kristel Fierens het bedrijf met haar man Alexander Libens. Kristel studeerde zowel humane voeding als diervoeding en specialiseerde zich in ontsloten granen. Sinds 2011 biedt Fierens Mengvoeders die op de markt aan onder de naam Fieroat. Naast ontsloten haver is er ook ontsloten gerst (die toepassing vindt in brijvoeder) en ontsloten tarwe. Vandaag produceert Fierens Mengvoeders zo’n 75.000 ton voeders. Veevoeders, hoofdzakelijk voor varkens, zijn goed voor 85 procent van de productie; ontsloten granen voor 15 procent. Het bedrijf levert aan vrije varkenshouders in het Meetjesland, het Waasland en de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams Brabant en Luik. Fransen Gerrits heeft een langere geschiedenis. Dit familiebedrijf uit Erp is in feite 124 jaar oud en het resultaat van het samengaan van verschillende familiebedrijven. Het begon in 1897 toen Bert Fransen een windmolen kocht in Erp. In 1949 werd door Harrie Gerrits A.W. Gerrits opgericht in het dorp De Rips. Gaandeweg werden vanuit beide bedrijven samenwerkingsverbanden gesmeed met andere familiebedrijven van o.a. de families Van Haren en Van Heeswijk. De samenwerking tussen de bedrijven Fransen en Gerrits begon in 2002 en in 2008 werd Fransen Gerrits één bedrijf met Arthur Gerrits en Huub Fransen aan de leiding. Vanaf 2013 bleven er twee grote merken: Fransen Gerrits voor de varkenshouderij en Victoria Mengvoeders voor rundvee en konijnen. Daarnaast heeft het bedrijf ook Vikra Futter voor de Duitse varkens- en rundveehouderij. Arthur Gerrits en Huub Fransen zijn vandaag samen eigenaar van het bedrijf, dat in drie fabrieken in en rond Erp 700.000 ton voer produceert. Daarvan is 85 procent bestemd voor varkens en 15 procent voor rundvee en konijnen. Behoudens het oosten van Duitsland met Vikra Futter, verdeelt Fransen Gerrits haar voeders vooral in het zuiden van Nederland, dus in Zeeland, Noord-Brabant en Nederlands Limburg. In Oss, aan de Maas, zit Fransen Oss, een zusterbedrijf. Het opslagbedrijf heeft een capaciteit van 40.000 ton. Het biedt een efficiënte logistieke oplossing voor de Nederlandse veevoerbedrijven die gebruik willen maken van de goede waterwegen. “Wij maken, samen met een aantal andere familiebedrijven, ook deel uit van Centrico, een inkoopbedrijf met experts, die jaarlijks ruim 2 miljoen ton grondstoffen aankopen”, zegt Huub Fransen. Fransen Gerrits is sterk in brijvoer. “Mijn vader heeft altijd al geloofd in het nut van bijproducten”, aldus Huub Fransen. “Wij doen ook veel maatwerk. Dat is in feite optimaliseren in functie van wat de klant zelf heeft aan grondstoffen. Sommige veehouders hebben zelf granen of kopen ze zelf aan, evenals soja. Daar kunnen wij perfect mee werken.”

Samenwerken

“Fransen Gerrits heeft een cultuur van samenwerken”, benadrukt Huub Fransen. “Samen met Fierens Mengvoeders hebben we ook een familiale, informele cultuur. Zowel het bedrijf en de medewerkers als de klanten moeten beter worden van die samenwerking. Ondanks alles zijn er toch nog verschillen tussen Nederland en Vlaanderen. We blijven dus lokale bedrijven.” Kristel Fierens beaamt: “We blijven apart opereren maar gaan kennis delen, samen innoveren en de klantenbediening optimaliseren. Het is een wederzijdse versterking. Zo wint brijvoer ook in Vlaanderen aan belang en daar is Fransen Gerrits goed in.” Volgens Huub Fransen vullen beide bedrijven elkaar perfect aan. “Wij zijn sterk in brijvoer en voeders voor rundvee - ook VLOG - en Fierens is sterk in ontsloten granen, wat wij dan weer niet hebben”, zegt hij. Alexander Libens wijst ook op het belang van de CCM in het plaatje. De partners zijn ervan overtuigd dat de werkgebieden van beide bedrijven naadloos op elkaar aansluiten. Ondanks dat hebben de directies van Fierens en Fransen Gerrits besloten dat de bedrijven autonoom hun markten blijven bedienen. De klanten van Fierens en Fransen Gerrits kunnen daardoor maximaal profiteren van deze samenwerking zonder dat de persoonlijke, vertrouwde relatie onder druk komt te staan. “Door kennis te bundelen kunnen de voeders en adviezen verder verbeterd worden en de klanten nog beter worden bediend. Door een grensoverschrijdend netwerk in Zuid- Nederland en Vlaanderen is samenwerken binnen de keten gemakkelijker en daar kunnen klanten hun voordeel mee doen. Op diverse werkgebieden binnen de bedrijven zijn schaalvoordelen te behalen, zoals inkoop, nutritie, automatisering en kwaliteitszorg”, zo luidt het.

Samen innoveren

Kristel Fierens specialiseerde zich in ontsloten granen. Sleutelwoorden hierbij zijn: zetmeelontsluiting, absorptievermogen, hectolitergewicht, snelheid van verteren, viscositeit en HTST (high temperature short time). Ontsloten granen zijn niet alleen smakelijke grondstoffen voor jonge dieren. Voeder met ontsloten granen valt sneller uiteen in de maag, waardoor de verteringssappen beter op de voedselbrij kunnen inwerken. 

Door de langere verblijftijd in de maag is er een ‘slow release’-effect in de dunne darm. Gecombineerd met een betere zetmeelbeschikbaarheid resulteert dit in minder diarree. Ontsloten haver heeft als bijkomende functionaliteit een combinatie van oplosbare en niet-oplosbare vezels die een substantiële bijdrage leveren aan een sterk en gezond maagdarmstelsel. Dit procedé houdt dan ook rekening met het effect van de HTST-behandeling op andere nutriënten dan zetmeel, zoals β-glucanen, die een immunomodulerende werking in de darm hebben. Kristel ziet veel innovatiemogelijkheden in de samenwerking met Fransen Gerrits. “Zij hebben ook een eigen labo”, zegt ze. “Wij doen ook tamelijk veel voederproeven, hoofdzakelijk bij klanten”, zegt Huub Fransen. “Ook op dat vlak biedt onze samenwerking veel perspectief”, benadrukt Kristel Fierens.

Goed gevoel

“De samenwerking in de praktijk geeft ons tot op heden alvast een fijn gevoel. Het werkt ook verrijkend”, zegt Kristel Fierens. “Dit is de toekomst. Wij krijgen ook positieve reacties van de klanten. Wij hebben zeer veel gemeenschappelijke punten.” Huub Fransen. “Het is inderdaad begonnen met een heel goed gevoel”, zegt hij, “ook op het niveau van de vertegenwoordigers van beide bedrijven, die samen bij klanten oplossingen gaan bieden.” Hij verwacht nog veel concentratie en samenwerking, zowel in Nederland als in Vlaanderen.

Bron: Varkensbedrijf.be