Twitter Facebook Linkedin
27 augustus 2020  -  Nieuws

Succesvol ondernemerschap met Plus+Ferment

Sinds de introductie van het Plus+Ferment fermentatieprogramma voor (speen)biggen (maart 2018), hebben verschillende droog- en brijvoerbedrijven zich dit procedé met succes eigen gemaakt. Onder begeleiding van onze fermentatiespecialisten realiseerden deze bedrijven al snel het beoogde resultaat: minder uitval, uniformere biggen, hogere groei en meer werkplezier.

Intensieve begeleiding in opstart en monitoring

Onder begeleiding van biggenspecialist Sanne Hermans is al menig zeugenhouder opgestart met Plus+Ferment. Door de intensieve begeleiding tijdens de opstart kan de varkenshouder zich het proces goed eigen maken waardoor het hele gebeuren vervolgens vrijwel niets meer voorstelt. Het Plus+Ferment systeem is vergaand geautomatiseerd waardoor er nog maar weinig handelingen aan te pas komen. Dit maakt het naast de gezondheidsvoordelen voor zeugenbedrijven extra interessant.

Na de opstart wordt het bedrijf op de voet gevolgd waardoor, indien nodig, snel bijgestuurd kan worden ten behoeve van de realisatie van de voorspelde resultaten. 

De extra arbeid valt reuze mee. Ik ben inclusief het aanmaken van de ferment en het reinigen van het systeem per dag hooguit een kwartiertje extra kwijt met het bijvoeren van alle biggen ten opzichte van droog bijvoeren - Varkensbedrijf De Peel, Ysselsteyn
Alles wat voorspeld werd, komt precies uit. Voeropname, mestconsistentie en de vlotte voeroverschakeling naar biggenvoer. FG heeft het concept van fermentatie stevig in handen - Varkensbedrijf De Peel, Ysselsteyn

Ferment sterkt big

Biggen moeten sterk en gezond zijn. Groei en ontwikkeling is één, maar daarbij goede (darm)gezondheid en een feilloos af te leveren kwaliteitsbig produceren is waar het Plus+Ferment fermentatieprogramma voor staat. Het tijdig aanbieden van fermentbrij aan biggen, vóór en ná het spenen, draagt hier optimaal aan bij. Na de opstart zien wij in de praktijk de uitval bij de biggen al snel sterk dalen. Enkele van de laatst opgestarte bedrijven laten een daling van 4,5 % naar 2%, van 7% naar 3,2% en 2,5% naar 1,5% uitval zien. Daarnaast worden de biggen door de betere groei eerder geleverd.

Het fermentatie-concept van FG is naadloos ingepast in mijn huidige voersysteem - Zeugenbedrijf uit Ysselsteyn
We konden in het begin op de streep af zien aan de biggen wanneer we zijn gestart met fermentatie - Zeugenbedrijf uit Ysselsteyn

Meer weten?

Bekijk in een video de ervaring van varkenshouder Jan van Dijk en AdVee varkensdierenarts Chris Schouten met het fermenteren bij biggen: www.fransengerrits.nl/PlusFerment.