Twitter Facebook Linkedin
12 juni 2019  -  Media

Bigvitaliteit meetbaar

Meerdere factoren nodig voor goed inzicht in bigvitaliteit bij geboorte

Hoe kun je het beste de bigvitaliteit bepalen? Kun je daar een bruikbaar kengetal voor maken en is dat te beïnvloeden? Dat was in het kort de afstudeeropdracht van Sanne Hermans aan de Wageningen Universiteit. “Met alleen het vastleggen van de uitval kom je er niet. Er zijn meerdere factoren die samen de vitaliteitsscore van de biggen bepalen.”

Voor haar onderzoek heeft Hermans bijna 300 zeugen gevolgd vanaf vijf dagen voor, tijdens en na het werpen en de biggen tot en met het spenen. Daarbij heeft ze veel gegevens vastgelegd, zoals het begin van het geboorteproces, de tijd tussen de geboorte van twee biggen, het moment waarop de laatste big is geboren en hoe lang het duurt voordat de biggen aan de uier van de zeug liggen. En verder het aandeel niet levensvatbare biggen, het aantal biggen met spreidzit, de overleving van de biggen, de gewichten van de biggen bij de geboorte en bij spenen. Doel was hieruit de factoren te halen die goed inzicht bieden in de vitaliteit van de biggen bij de geboorte. Bron: Varkens.nl

Lees verder>


Lees ook: