Twitter Facebook Linkedin
25 oktober 2018  -  Media

Fermentbrij geeft gezondheidsimpuls en extra werkplezier

In enkele maanden tijd is er flink wat veranderd op het bedrijf met 400 zeugen en 1.000 vleesvarkens van Marijn Willems in Kessel. Warme fermentbrij voor biggen geeft een enorme gezondheidsimpuls. De volautomatische fermentatie-unit verschaft extra werkplezier en gemak.

Het tackelen van de problemen met speendiarree en streptokokken bij biggen gebeurde tot augustus met voertoevoegingen en antibiotica. Dat gedoe was Willems dit voorjaar meer dan beu. Tijdens de LIV in Venray oriënteerde hij zich daarom op alternatieven. Bij Fransen Gerrits werd hij geattendeerd op de mogelijkheden van de innovatieve voeraanpak bij biggen. Op het eigen bedrijf fermenteren en voeren van kant-en-klare brij met een natuurlijke en gezonde zurenmix. Zo’n aanpak via voeding stond Willems wel aan, alleen bevond zich de fermentatie-unit nog in de ontwikkelfase. “Ik heb werk genoeg. Om het voor mijn droogvoerbedrijf interessant te maken, moest het proces vergaand geautomatiseerd zijn.”

Proefopstelling

Om hem het gezondheidseffect en werkwijze in de praktijk te laten zien, nam de voerleverancier hem mee naar een collega varkenshouder. “In de opfokafdelingen zag ik volle, blinkende biggen. De ziektedruk was duidelijk erg laag, maar ik weet dat het een momentopname was.” Een zaadje was gepland, maar hij hikte tegen het extra werk aan.

Begin augustus benaderde Fransen Gerrits hem met de vraag of hij met een proefopstelling op zijn bedrijf zou willen beginnen. Deze fermentatie-unit was vergaand geautomatiseerd, maar moest nog de nodige ontwikkelingen doormaken. Willems, zelf aardig thuis in de techniek, zag die uitdaging om zaken mee te finetunen wel zitten. Met het oog op een flinke gezondheidsimpuls voor de biggen, was hij snel overstag.

Een geïsoleerd fermentatievat op weegstaven, twee voorraadbunkertjes met vijzels voor het indoseren van droge voercomponenten, een warmwaterboiler en de nodige meet- en regelkasten werden in de opslagruimte in de stal met gespeende biggen geïnstalleerd. Ook schafte hij een voerketel op wielen aan. Medio oktober is het volautomatische productieproces van ferment het stadium van perfectie genaderd. “De kinderziektes zijn eruit gehaald en het is een eenvoudig systeem. Alleen het reinigen moet nog wat worden geoptimaliseerd, maar daar wordt hard aan gewerkt.”

Flinke stappen

Het allerbelangrijkste is natuurlijk wat het voeren van gefermenteerd brijvoer hem oplevert. “Wat betreft diergezondheid is het met flinke stappen vooruit gegaan. De biggen in de kraamstal en opfokafdelingen eten de gezonde warme brij graag. Ze staan te wachten en eten hun buikjes meteen vol en ze blinken van gezondheid. Een speendip zie ik niet meer. De ziektedruk is enorm verlaagd en de uitval na spenen is van 2 naar 1 procent gedaald. Ook is het gebruik van antibiotica nu minimaal”, zegt Willems. “Het kost weinig extra arbeid en het werkt plezierig.”

Bekijk ook de dagelijkse praktijk (fotoreportage) bij bedrijf in beeld.


Tekst: Jos Thelosen, Varkens.nl
Foto: Van Assendelft Fotografie