Twitter Facebook Linkedin
16 juli 2018  -  Blog

Voorspelbaarheid van de voerconversie

Het maken van voorspellingen is al generaties lang een uitdaging voor de mensheid. Wie iets kan voorspellen, heeft de mogelijkheid om hier van te voren op in te spelen. Ook in de varkenshouderij is de behoefte naar voorspelbare resultaten groot. Om deze reden hebben we bij Fransen Gerrits een model ontwikkeld om de groei, maar ook zeker de voerconversie van vleesvarkens te voorspellen. We noemen het model VIM: Vleesvarkens Informatie Model. Het VIM-model wordt sinds eind 2017 in de praktijk ingezet, met als doel de voorspelbaarheid van resultaten te vergroten.

Voerconversie als troef

Voerconversie en groei zijn belangrijke kengetallen bij vleesvarkens. De voerconversie geeft de efficiëntie van het varken aan: hoeveel kilo voer heeft het varken nodig voor één kilo groei. De groei laat zien hoeveel kilo’s vlees er per plaats per dag geproduceerd worden. Wanneer we de voerconversie en groei vooraf kunnen voorspellen, zijn we in staat om optimaal op de behoefte van het dier in te spelen.

Voeren naar behoefte

In het VIM-model kunnen we selecteren op genetica (zowel zeugenlijn als berenlijn), geslacht en groeicapaciteit van het dier. Nadat we de huidige voeders van een bedrijf (maximaal 5 fases) en de huidige voercurve met daarbij het mengschema invoeren, laat het programma exact zien waar de behoefte van het dier niet voldoende ingevuld wordt. Zowel tekorten als overvloeden worden zichtbaar.

In het programma worden altijd drie situaties met elkaar vergeleken:

  • Situatie 1: voeders volgens het optimum, met hierbij een richtlijncurve en mengschema.
  • Situatie 2: huidige voeders van desbetreffende bedrijf, met huidige curve en mengschema.
  • Situatie 3: alternatieve voeders om een vergelijk te maken met het huidige voerpakket, met hierbij de mogelijkheid tot een alternatieve curve en mengschema.

Het model geeft deze drie situaties vervolgens weer in een aantal grafieken, zoals voeropname, groei en voerconversie. Het VIM-model maakt in één oogopslag zichtbaar waar de behoefte ontstaat en in welke fase van het vleesvarkenstraject bijgestuurd moet worden. De aanpassingen kunnen vervolgens gedaan worden in het voerpakket, de voercurve en het mengschema. Het voeren van het voerpakket wat het beste bij de betreffende vleesvarkens past, in de juiste hoeveelheden, zorgt ervoor dat de behoefte van het dier over de hele mestperiode voor 100% of meer ingevuld wordt.

De nieuwste aanvulling in het model is de mogelijkheid om brijvoerrantsoenen in te voeren. Hiermee kunnen we naast droogvoerbedrijven ook voor brijvoerbedrijven een nauwkeurige voorspelling doen van het resultaat.

Ben je nieuwsgierig geworden? Houd dan de komende tijd de website van Fransen Gerrits in de gaten. Ik plaats de komende periode verschillende opvolgende blogs die dieper ingaan op de mogelijkheden van ons VIM-model, inclusief enkele successen in de praktijk. Mocht je interesse hebben in een verdere toelichting, dan kun je altijd contact met mij opnemen.

Gijs Vinken – Specialist vleesvarkens


T:
06 29 08 63 40
E: G.Vinken@fransengerrits.nl