Twitter Facebook Linkedin
6 februari 2018  -  Nieuws

NIEUW: Fermentatieprogramma voor speenbiggen op droogvoerbedrijven

Fransen Gerrits introduceert tijdens de LIV Venray op 6, 7 en 8 maart 2018 haar nieuwste innovatie op gebied van speenbiggen: Plus+Ferment, een fermentatieprogramma voor speenbiggen op droogvoerbedrijven.

Probleemloos biggen spenen wordt kinderspel

Met de steeds groter wordende tomen en gemiddeld lagere speengewichten wordt het belang van een optimale en probleemloze speenfase steeds belangrijker. Daarnaast wordt, door het wegvallen van onder andere de mogelijkheid om zinkoxide bij te voeren, ook het belang van goed management (bijvoeren, extra water verstrekken etc.) steeds groter om darmschade tijdens de eerste paar dagen na spenen te voorkomen. Goed management ondersteund door een hoogwaardig en veilig speenvoer zijn dus van groot belang voor een optimale en probleemloze speenfase.

Ons huidige speenvoerpakket staat als een huis. Maar we zetten nog een stap verder door ons fermentatieprogramma voor speenbiggen ook voor droogvoerbedrijven mogelijk te maken. Fransen Gerrits richt zich met het Plus+Ferment fermentatieprogramma specifiek op fermentatie in de speenfase van biggen. Met dit programma wordt probleemloos spenen kinderspel!

In een eerder project heeft Fransen Gerrits een nieuw kengetal ontwikkeld (EMEVA – Effectief Melkzuur Varkens) om de effectiviteit van fermentatie te kunnen bepalen. Daarbij kwam onder andere aan het licht dat een hogere mate van rechtsdraaiend melkzuur met name voor jonge biggen erg positief werkt op darmgezondheid. Dit hebben we uiteraard meegenomen in de ontwikkeling van het Plus+Ferment fermentatieprogramma voor speenbiggen.

Wat is daadwerkelijk de toegevoegde waarde van het fermentatieprogramma voor speenbiggen?

Vanaf 2013 hebben we al ervaringen opgedaan met fermentatie voor speenbiggen op ons proefbedrijf. Vanaf 2015 zijn we dit op grotere schaal met een prototype (zie afbeelding) toe gaan passen op dit bedrijf (320 zeugen). In tabel 1 is het resultaat te zien. Op dit bedrijf zat een behoorlijke coli- en clostridiumdruk.

Tabel 1: Technische resultaten proefbedrijf

Zonder fermentatie

Met fermentatie

Uitval na spenen (%)

2,1

0,9

Dierdagdoseringen

10,6

1,5

Groei gecorrigeerd (gr/dag)

315

370

Op basis van deze resultaten hebben we het programma vanaf half 2016 verder uitgerold in de praktijk bij zeugenhouders. Een voorbeeld van de resultaten van een praktijkbedrijf worden in tabel 2 en 3 weergegeven. Naast de resultaten voor biggen wordt ook het effect van de inzet van fermentatie bij speenbiggen op de dierdagdoseringen bij de zeugen en vleesvarkens meegenomen.

Tabel 2: Uitval na spenen

Uitval na spenen

2015 en 1e half jaar 2016 zonder fermentatie
2,6%
2e half jaar 2016 met fermentatie2,0%
1e half jaar 2017 met fermentatie1,5%

2e half jaar 2017 met fermentatie

0,9%

Tabel 3: Ontwikkeling dierdagdoseringen

Speenbiggen

ZeugenVleesvarkens

Daling gerealiseerd

-/- 91%

-/- 67%-/- 84%

Naast bovengenoemde resultaten ervaart de varkenshouder diverse verbeteringen in de stal:

  • Biggen gemakkelijker bij de zeug
  • Minder behandelingen in kraamstal en biggenopfok nodig
  • Betere ontwikkeling van de biggen, mooier type
  • Biggen zijn bij opleg in vleesvarkensstal veel gezonder
  • Hoger aantal gespeende biggen

Momenteel wordt het programma op verschillende praktijkbedrijven ingezet om de resultaten te valideren in de praktijk. Over het algemeen zien we overal dezelfde ontwikkelingen qua gezondheid en groei. De definitieve resultaten volgen in Q 1 2018.

Hoe kunnen we dit positieve effect praktisch voor iedereen toepasbaar maken?

Het prototype was nog niet echt praktisch inzetbaar. In samenwerking met VDL hebben we dit prototype daarom doorontwikkeld tot een geïsoleerd en verwarmbaar fermentatievat (400 liter). Hierin dient warm water van 37°C gedoseerd te worden met de unieke Fermentmix van Fransen Gerrits (net als oploskoffie). Na 24 uur fermenteren voegt men aanvullend voer (Bivital Ferment) + water toe tot een DS van 25%. Daarna kan het worden afgetapt in bijvoorbeeld een uitdoseerkar om het handmatig te voeren.

Deze mix kan gevoerd worden in de kraamstal en de eerste weken na spenen. Eén keer per dag voeren is voldoende. Het voer is namelijk goed geconserveerd: ontsloten granen, veel melkzuur, (warme) brij, direct controle op voeropname en lage investeringskosten.

Voor de biggen betekent het:

  • Goede opstart
  • Minimaliseert de kans op een speendip
  • Verbetering van diergezondheid door betere darmgezondheid
  • Minder uitval na spenen
  • Reductie van antibioticagebruik

Introductie tijdens LIV Venray

Tijdens de LIV in Venray tonen wij u de nieuwe fermentatieinstallatie voor speenbiggen en vertellen wij u graag meer over deze innovatie. U bent op 6, 7 en 8 maart 2018 tussen 14.00 uur en 22.00 uur van harte welkom om een kijkje te komen nemen in onze stand (404).