Twitter Facebook Linkedin

Geschoonde granen

Om extra toegevoegde waarde toe te kunnen voegen aan onze biggen-, opfok- en lactovoeders, wordt een gedeelte van onze granen extra geschoond bij onze op- en overslaglocatie in Oss.

Granen schonen

Met het schonen van granen gaan we van goede naar nog betere kwaliteit. Het schonen gebeurt in 3 stappen: zuiver blazen, grof zeven en fijn zeven. Per partij wordt er ca. 1-3% 'schoonsel' afgezeefd; voornamelijk kaf/vliesjes, onkruidzaden, stro en zand/stof. Voor het geschoonde deel geeft het een verhoging van concentratie en een reductie van anorganische stof (as) en mycotoxinen. Dit zorgt voor minder belasting en daarmee een makkelijkere vertering bij hoogproductieve en jonge dieren. Wij geloven ontzettend in de toegevoegde waarde hiervan. Voor biggen op darmgezondheid, voerconversie en groei; voor lacterende zeugen op vlotte transitie, vitale biggen en goede melkproductie en voor opfokgelten voor een goede ontwikkeling, het beter in conditie komen en een hoger percentage levend geboren bij de 1e worp.

Verder heeft het een positieve invloed op de smakelijkheid en perseigenschappen van voer. Het extra schonen van granen zorgt voor verdere optimalisatie van onze biggen-, opfok- en lactovoeders!