Twitter Facebook Linkedin

Disclaimer

Aansprakelijkheid
Bij het samenstellen van de inhoud van deze site, of elke andere site waarnaar verwezen wordt, is nagestreefd betrouwbare en actuele informatie te verschaffen, sluit Fransen Gerrits BV iedere aansprakelijkheid uit voor onjuistheden of onvolledigheden, alsmede voor eventuele gevolgen van het gebruik van de informatie die op of via deze site beschikbaar is. Het is niet toegestaan deze site te framen. Fransen Gerrits BV acht zich niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de toegang tot de site of de informatie op een aan de Fransen Gerrits BV site gelinkte site.

Privacy waarborg
De van u ontvangen gegevens worden uitsluitend voor interne doeleinden gebruikt en individuele gegevens zullen nimmer aan derden ter beschikking worden gesteld.

Copyright
Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De site is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze bezoekers, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Fransen Gerrits BV is het niet toegestaan deze site op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

Merken
Alle woord- en beeldmerken op deze site zijn eigendom van Fransen Gerrits BV Zonder schriftelijke toestemming van Fransen Gerrits BV is het niet toegestaan gebruik te maken van deze merken.

De directie
Fransen Gerrits BV, Postbus 30, 5469 ZG  Erp