Twitter Facebook Linkedin

BrijTotaal®

BrijTotaal van Fransen Gerrits is dé totaalaanpak op brijbedrijven. Deze aanpak gaat verder dan alleen voer. Voer op maat staat hierbij centraal.

Brijvoer: de toekomst

Onze focus bij brijvoedering ligt bij het produceren van zoveel mogelijk kilo’s kwaliteitsvlees per varkensplaats; met de optimale inzet van droge en natte bijproducten en aanvullend voer, tegen zo laag mogelijke kosten.

Gespecialiseerd brijteam

Het brijteam van Fransen Gerrits; ervaren brijvoerspecialisten die dagelijks in de stal komen. Want daar zie je wat er gebeurt. Vanuit de stal optimaliseren zij het voer. Voor een optimaal resultaat.

Kennis en ervaring met droge en/of natte bijproducten is een vereiste voor het samenstellen van een optimaal rantsoen. Uw brijvoerspecialist is diegene die, in de wetenschap dat externe omstandigheden continu veranderen, blijft sleutelen aan het optimaliseren van het voer. In samenwerking met de afdeling nutritie, bepaalt uw brijvoerspecialist samen met u vanuit de stal de eisen waaraan het rantsoen moet voldoen. Voorop staat hierbij dat wij uw bedrijfsdoelstellingen, dierprestaties, kwaliteit en werking van de voeders als uitgangspunt nemen.

Kwaliteit bijproducten

Onze brijvoerspecialisten monitoren en optimaliseren de kwaliteit van de rantsoenen door frequente analyse van de brijmengsels en droge en/of natte bijproducten. Deze worden in ons laboratorium onderzocht op onder andere voederwaarde, gisten en schimmels.

Brijvoer op maat

Een mooi uitgebalanceerd homogeen product resulteert in een optimaal resultaat. Voor ieder bedrijf kunnen wij een product leveren dat per saldo het beste rendement geeft. Een bedrijfsspecifiek mengsel met één doel voor ogen: zorgen dat alles in balans is; dat zowel de varkens, de ondernemer als de onderneming optimaal presteren.