Twitter Facebook Linkedin

Actievoorwaarden 'trots op de boer' winteractie

Spelregels

 • Laat ons via het deelnameformulier op onze website weten waarom jij trots bent op de varkenshouderij. Wij vinden het leuk als je daarbij een foto van (jou en) je varkens upload.
 • Plaats jouw reactie uiterlijk 15 februari 2023 op onze website.
 • Laat jouw contactgegevens voor ons achter via het deelname formulier. Wij zorgen dan dat de ‘trots op de boer’ muts bij jou wordt bezorgd.
 • Er mag 1 deelnemer per adres/bedrijf deelnemen aan deze actie.
 • Jouw inzending wordt door Fransen Gerrits gedeeld op de Facebook- en Instagrampagina.
 • Als deelnemer geef je Fransen Gerrits het recht om de ingezonden reactie, (naam en) woonplaats en foto te gebruiken voor commerciële doeleinden, zoals gebruik op onze website(s), social mediakanalen en/of nieuwsbrief.

Voorwaarden

 • Door deelname aan de winteractie van Fransen Gerrits ga je akkoord met onze spelregels en met die van Facebook.
 • Wij houden ons aan de privacywetgeving.
 • Minderjarigen (met name deelnemers die op het ogenblik van hun deelname aan de wedstrijd jonger zijn dan 18 jaar) hebben de uitdrukkelijke toestemming nodig van hun wettelijke vertegenwoordiger en dienen deze goedkeuring, op eerste verzoek van de organisator, voor te leggen. Deelnemen gebeurt dan onder de verantwoordelijkheid van de wettelijke vertegenwoordiger.
 • Medewerkers van Fransen Gerrits en aan Fransen Gerrits gelieerde ondernemingen, alsook wie direct of indirect bij (de organisatie van) de actie betrokken zijn, zijn uitgesloten van deelname.
 • De deelnemer kan enkel gedurende de actieperiode deelnemen aan de actie. Indien de deelnemer niet tijdig of niet op de voorgeschreven wijze deelneemt, wordt hij uitgesloten van deelneming.

Niet toegestaan is

 • Het uploaden van foto's die inbreuk maken op de privacy, (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder portretrecht) of andere rechten van derden.
 • Het uploaden van foto's met ongepaste, hinderlijke, lasterlijke, beledigende, bedreigende, inbreuk makende, onbehoorlijke of onrechtmatige onderwerpen, namen, materialen of informatie die op enigerlei wijze inbreuk maken op de persoonlijke rechten van anderen.