Geef zoekopdracht in:

Berenvoeders

Door de genetische potentie van beren optimaal te benutten kunt u als varkenshouder veel voordeel behalen. Het houden van beren betekent één ingreep minder. Anderzijds vergt het ‘beermanagement’ de nodige aandacht binnen uw bedrijf. Het nut van castratie weegt steeds minder op tegen de voordelen van het houden van beren. De verwachting is dan ook dat er in de toekomst steeds meer gelten en beren en minder borgen gehouden gaan worden.

Waarom?

  • De castratie van biggen wordt meer en meer gezien als een aantasting van het welzijn van het dier en als sociaal niet acceptabel.
  • Gunstige spier- spekverhouding: beren hebben een beter vleespercentage.
  • Beren hebben een betere voederconversie. Ze benutten het voer beter omdat ze een andere voeropnameca¬paciteit hebben dan borgen (hogere eiwitaanzet en een lagere vetaanzet).
  • Hoger saldo door een uitgekiend berenprogramma met verschillende lijnen voor de diverse genetica.

Voordelen

  • Door de genetische potentie van de beren optimaal te benutten bereikt men een lagere voederconversie wat resulteert in lagere voerkosten.
  • Positief effect op de mineralenuitstoot: Beren nemen wat minder voer per dag op waardoor er minder fosfaat wordt uitgestoten. Door het testosteron zijn de botten van beren eerder volgroeid wat betekent dat beren meer fosfaat vastleggen in de botten waardoor de uitscheiding van fosfaat minder is.
  • Betere spier- /spekverhouding en classificatie geven hogere opbrengsten.
  • Groeipotentie van beren optimaal benutten.
  • Zowel de big als de varkenshouder zijn gebaat bij het niet meer uitvoeren van castratie.

Fransen Gerrits stemt de voersamenstelling af op de opnamecapaciteit van de beren door het aanbieden van specifieke voerreeksen en bedrijfsspecifieke geconcentreerde berenvoeders.