Geef zoekopdracht in:

Multiprocessing®

Met een selectie van hoogwaardige grondstoffen, en de beschikbaarheid van geschoonde granen voor specifieke zeugen- en biggenvoeders, worden de voeders van Fransen Gerrits volgens het unieke concept van Multiprocessing® geproduceerd. Tijdens het productieproces worden een aantal specifieke stappen doorlopen die de voeders hun speciale werking op darmgezondheid, weerstand en technische resultaten meegeven.

Flexibele maling

Het meeste rendement halen uit voer en het verbeteren van de darmgezondheid, is de filosofie achter het procédé van flexibel malen.
Middels dit maalprocédé worden vooraf geselecteerde grondstoffen tot de gewenste structuur verkleind. Dit kan per grondstof en per voersoort verschillen. Deze unieke en flexibele stap maakt het mogelijk om per diersoort een optimale balans te vinden tussen een gezondere darmwerking en een maximale vertering van de voedercomponenten.

Safe-ontsluiting

Voordat het voer uiteindelijk tot een korrel wordt geperst, doorloopt het eerst een speciale voorbehandeling. De unieke combinatie van een stoombehandeling, hoge druk en pelleteren zorgt voor een extra ontsluiting van de grondstoffen. Uit talloze proeven blijkt dat door dit proces de voerbenutting, afhankelijk van de diercategorie en voersamenstelling, ruim 3 tot 5% verbetert. Daarnaast wordt hierdoor ook de gezondheid op darmniveau bevorderd. Verder garandeert de Safe-ontsluiting® de microbiologische veiligheid van het voer door de mogelijk aanwezige kiemen te doden.

Bio-toevoeging

Gevoelige stoffen zoals enzymen, bepaalde vitamines, natuurlijke gisten en medicijnen kunnen door de verhittingsstap een deel van hun kracht verliezen. Het speciale van Bio-toevoeging is dat deze stoffen ná het persproces, op de korrel gecoat worden en daarmee hun beoogde werking behouden. Om een optimale gezondheid en productie bij de dieren te garanderen, kunnen onder andere een cocktail van fermozuren, levende gisten en enzymen toegevoegd worden. De werking van deze natuurlijke componenten wordt via het procédé van Bio-toevoeging gewaarborgd.

De unieke combinatie van Flexibel malen, Safe-ontsluiten en Bio-toevoeging garandeert dat de voeders die met Multiprocessing® zijn geproduceerd uiteindelijk meer zijn dan de som van de grondstoffen waaruit ze zijn opgebouwd. Het is eveneens een garantie dat darmgezondheid, weerstand en technische resultaten maximaal worden gestuurd.