Geef zoekopdracht in:

BrijTotaal®

BrijTotaal van Fransen Gerrits is de TOTAAL aanpak op brijbedrijven. Deze aanpak gaat verder dan alleen voer. Voer op maat staat hierbij centraal.

Het is belangrijk dat op een hedendaags varkensbedrijf alle facetten goed op elkaar zijn afgestemd. Dit komt ten goede aan de prestaties van de varkens. Onze brijvoerspecialisten monitoren de kwaliteit van de rantsoenen door frequente analyseBrijkeuken van de mengsels en de bijproducten. Met voer op maat stelt de brijvoerspecialist van Fransen Gerrits op basis van deze gegevens uw rantsoenen samen. Hierdoor wordt er snel en gericht geschakeld op de prestaties van uw varkens. Maar BrijTotaal is meer dan het berekenen van goed voer alleen. Met de totaal aanpak worden alle factoren geanalyseerd en geoptimaliseerd voor het hoogste rendement.

BrijTotaal map
Ter ondersteuning biedt Fransen Gerrits u de BrijTotaal map aan. Zowel voor de varkenshouder als brijvoerspecialist is dit een hulpmiddel om waardevolle informatie vast te leggen. Op deze manier zijn uw gegevens altijd beschikbaar en up tot date.

De BrijTotaal map is als volgt ingedeeld:

  • Rantsoenberekeningen: actuele berekeningen van rantsoenen en beschikbare grondstoffen en bijproducten.
  • Noodplannen: oplossingen bij beperkte beschikbaarheid van bepaalde bijproducten.
  • Overzichtelijke productinfo: per bijproduct wordt informatie gegeven over het product en de leveranciers.
  • Lab-analyses: analyses van ons eigen laboratorium met betrekking tot de kwaliteit van mengsels, bijproducten en rantsoenen.
  • Voercurven: voerschema’s per groeifase.
  • Bedrijfsinformatie:
  • BIC: Brijvoer Installatie Controle voor een optimaal rendement van uw installatie.

Deze map is specifiek voor brijbedrijven. Ook hier geldt “maatwerk voor uw bedrijf”. We zijn er dan ook van overtuigd dat deze map een centrale plaats zal krijgen bij uw voercomputer.

Ontwikkelingen
Onderzoek, innovatie, ontwikkeling, implementatie … een proces wat zich continue afspeelt bij Fransen Gerrits. Steeds weer opnieuw worden afwegingen gemaakt op basis van haalbaarheid, effectiviteit en geluiden uit de markt. Denk bijvoorbeeld aan Fermentatie. Met het door Fransen Gerrits ontwikkelde fermentatieprogramma lukt fermentatie altijd. Op basis van uw wensen en de mogelijkheden binnen uw bedrijf, stellen wij graag samen met u een bedrijfsspecifiek fermentatieprogramma op.