Geef zoekopdracht in:

Darmgezondheid

Vragen en antwoorden:

Darmgezondheidsvoeders van Fransen Gerrits

Fransen Gerrits heeft de afgelopen jaren bijzonder veel aandacht  besteed aan de verbetering van darmgezondheid en weerstand van varkens en pluimvee middels voeraanpassingen.Voeders

Onderzoek met o.a. faculteit Utrecht en Wageningen heeft geleid tot investering in onze unieke Multi-Processing® productiemethode voor mengvoeders. Multiprocessing® geeft een pakket veevoeders dat door specifieke grondstoffenkeuze, grondstoffenbehandeling en toevoegingen perfect in staat is om de darmgezondheid positief te sturen. 

Wat zijn de namen van deze voeders?

De benaming van deze voeders kenmerkt zich doordat wij op de label de zinsnede ”Geproduceerd met Multiprocessing®” vermelden.

Voor welke diercategorieën worden deze voeders aanbevolen?

De voeders zijn beschikbaar voor alle diercategorieën.  Darmgezondheid is immers een aspect dat voor alle leeftijden en diergroepen maximaal positief gestuurd moet worden om een basis te leggen voor goede weerstand en goede resultaten.

Bij welke specifieke problemen wat betreft darmgezondheid beveelt u deze voeders aan?

Wij bevelen de voeders niet alleen aan om specifieke darmgezondheidsproblemen te voorkomen. Ook tal van andere (gezondheids)problemen kunnen direct of indirect,  middels een verbetering van de darmgezondheid effectief aangepakt of voorkomen worden. Denk hierbij oa. aan:

Biggen:            o.a. Colidiarree, Streptococcen, Circo

Zeugen:           o.a. PIA, Clostridium, Klauwgezondheid

Vleesvarkens:  o.a. PIA, Vibrio

Welke werking hebben de verschillende voeders in de darmen van varkens?

De voeders beïnvloeden het microbiële evenwicht in de darmen dusdanig positief dat de goede, gezonde darmbewoners de overhand krijgen boven de schadelijke, ziekteverwekkende bacteriën. Daarnaast hebben de voeders een positief effect op de kwaliteit en gezondheid van het maag- en darmslijmvlies.

Welke specifieke grondstoffen worden in deze voeders gebruikt om de darmgezondheid te verbeteren?

Bij de samenstelling van deze voeders worden uitsluitend grondstoffen en toevoegingen gebruikt die niet alleen positief zijn op de prestaties van het dier, maar wordt vooral ook rekening gehouden met de effecten die de grondstof heeft op de kwaliteit en gezondheid van de microflora in de darmen. Speciale aandacht hierbij is er voor de plaats van vertering in de darmen, de verteringssnelheid en de verhouding tussen energie en eiwit op darmniveau.

Wordt er ook nog wat specifieks gedaan in het productieproces van deze voeders om daarmee de darmgezondheid te verbeteren?

Om een goede darmgezondheid  te kunnen realiseren is niet alleen een goede grondstofkeuze belangrijk. Ook de grondstofbehandeling is essentieel. Multiprocessing® zorgt ervoor dat de deeltjesgrootte per grondstof ideaal afgestemd is op de verteringscapaciteit van het dier. Daarnaast zijn de grondstoffen indien gewenst middels een combinatie van temperatuur, druk en tijd optimaal ontsloten om zodoende vertering,  verteringssnelheid en benutting te kunnen beïnvloeden.

Welke effecten heef dit specifieke productieproces op de darmgezondheid bij varkens?

Fransen Gerrits werkt sinds het verbod op de antimicrobiële voerbespaarders volop met Multiprocessing®. Het negatieve effect van dit verbod is hiermee zeer beperkt gebleven of heeft zich zelfs helemaal niet voorgedaan. Daarnaast hebben we gezien dat tal van specifieke problemen (zie boven en onder) op een betaalbare wijze met succes aangepakt kunnen worden.

Welke verbetering van de resultaten zijn er in de praktijk behaald bij het gebruik van deze darmgezondheidsvoeders?

In de praktijk zien we dat we beter in staat zijn om ziekteverwekkers die  verteringsproblemen geven aan te pakken. Denk hierbij aan Coli-diarree bij biggen, Clostridiumproblematiek bij melkgevende zeugen en PIA bij zeugen en vleesvarkens.

Daarnaast zien we ook dat tal van secundaire problemen in de stal verminderen of verdwijnen. Denk hierbij aan slechte melkgift, klauwgezondheidsproblemen en plotselinge uitval bij zeugen of aan de streptococcenproblematiek bij biggen. Verbetering van de darmgezondheid middels inzet van Multiprocessing® voeders geeft ook een succesvolle aanpak van verscheidene andere secundaire problemen.

Welke aanvullende informatie kunt of wilt u nog geven bij deze speciaalvoeders?

Uiteraard is voorkomen beter dan genezen. Door te investeren in Multiprocessing® heeft  Fransen Gerrits er bewust voor gekozen om in alle voeders aandacht te kunnen geven aan darmgezondheid.