Geef zoekopdracht in:

Oorbijten succesvol aanpakken

Oorbijten en oornecrose bij uw biggen is een probleem dat meerdere oorzaken kent. Het is een reactie als gevolg op stressfactoren zoals klimaat, infectiedruk, water en voer. Door de aanpak van al deze factoren en door de productie van biggenvoeders met het unieke Multiprocessing® procedé is Fransen Gerrits in staat oornecrose op uw bedrijf te verminderen.

Oorzaken oorbijten
Een te hoge hokbezetting, te grote groepen, putventilatie, tocht, grote temperatuurschommelingen, een te hoge luchtvochtigheid en het mengen van dieren geven de eerste aanzet tot het ontstaan van oornecrose. Ook problemen met de kwaliteit van het drinkwater geven meer oornecrose te zien. Een slechte darmgezondheid en een verminderde weerstand tegen infectieziekten kunnen zorgen dat het probleem overgaat in aangevreten oorpunten. Met alle financiële gevolgen van dien!

Oplossingen:
Door aanpak van de stressfactoren klimaat, infectiedruk en water in combinatie met onze unieke voerinsteek onderdrukt Fransen Gerrits problemen met oornecrose. Biggenvoeders van Fransen Gerrits worden immers geproduceerd met Multiprocessing®. Dit geeft een betere, gelijkmatigere vertering en een lagere belasting van het maagdarmstelsel van uw varkens.  Een gezonde darmflora en minder agressiviteit is het gevolg.