Geef zoekopdracht in:

Varkenssector

De Nederlandse varkenssector wordt veel geroemd. Om zijn professionaliteit, zijn daadkracht en zijn vermogen om te blijven innoveren en daarmee de voorsprong op de internationale concurrentie vast te houden of zelfs uit te bouwen. Die drang is vaak al van nature bij de varkenshouders aanwezig, maar wordt door de Nederlandse wet- en regelgeving sterk aangewakkerd. De wet als continue en ogenschijnlijk steeds machtiger stok achter de deur.

Dat maakt het er voor de varkenshouder niet altijd even gemakkelijk op. De druk is groot. Wordt almaar groter zelfs. De aandacht voor gezondheid, kwaliteit, welzijn en milieu is weliswaar aanwezig – sterker zelfs dan in heel veel andere branches – maar vertaalt zich maar spaarzaam uit in klinkende bedrijfsresultaten.

En toch is er het geloof. Het geloof in de toekomst. Het vertrouwen dat de sector uiteindelijk de slag om de gunsten van de markt in zijn voordeel zal beslissen.

Ook bij Fransen Gerrits is dat vertrouwen er. Honderd procent. Tegelijk proberen wij ook dat vertrouwen te voeden. Te versterken. Door zowel proactief als reactief aan productontwikkeling te doen. Door hoogwaardige producten te leveren. En door met de ondernemende varkenshouders mee te zoeken naar het telkens veranderende optimum in de bedrijfsvoering.

Specialist in varkensvoeders

Wij doen dit als specialist in varkensvoeders, met de focus op het individuele bedrijf. Waar wij samen met u, uw bedrijf naar de toekomst brengen. Naar een hoger plan en meer rendement. Met drie gespecialiseerde productielocaties voor zeugen-, vleesvarkens- en biggenvoer, waar met zorgvuldig geselecteerde grondstoffen hoogwaardig varkensvoer wordt geproduceerd.

Voor ieder bedrijf kunnen wij een product leveren dat per saldo het beste rendement geeft. Een bedrijfsspecifieke aanpak met één doel voor ogen: zorgen dat alles in balans is; dat zowel het vee, de ondernemer als de onderne­ming optimaal presteren.