Geef zoekopdracht in:

Fermentatie

Fransen Gerrits heeft ruime ervaring met fermentatie bij verschillende zeugen-, biggen- en vleesvarkensbedrijven. Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van:

  • Fermentatie op praktijkbedrijven.
  • Brijvoer- en fermentatie-installaties.
  • Controle van biologische processen > lab analyses.
  • Voorspelbaarheid van resultaat.
  • Technische- en financiële resultaten.

Het brijvoerteam van Fransen Gerrits is continu op zoek naar nieuwe ontwikkelingen en mogelijkheden van brijvoeders. Het fermenteren van grondstoffen volgens het Fransen Gerrits fermentatieprogramma is één van deze innovaties. Door de nieuwste inzichten is een programma ontwikkeld om zetmeel in grondstoffen te ontsluiten en melkzuur te vormen volgens een stabiel procedé. Door deze werkwijze zijn we in staat de technische resultaten en gezondheid van uw varkens te verbeteren, resulterend in een beter economisch resultaat op uw bedrijf.

Voordelen van fermentatie:

  • Lagere voerkosten door een betere voerconversie.
  • Verbetering van de diergezondheid door een betere darmgezondheid.
  • Een hogere voerefficiëntie door het ontsluiten van zetmeel + verhoogde enzymproductie.
  • Een verbetering van de mineralenbenutting.
  • Meer werkplezier.

Het Brijvoerteam van Fransen Gerrits heeft fermentatie eenvoudig en betrouwbaar gemaakt voor elk brijvoerbedrijf. Met dit programma lukt fermenteren altijd. Onze fermentmix bestaat uit een stabiel grondstofmengsel met verschillende unieke melkzuurbacteriestammen voor een maximale melkzuurproductie en een snelle pH-daling.

Op basis van uw wensen en de mogelijkheden binnen uw bedrijf, stellen wij graag samen met u een bedrijfsspecifiek fermentatieprogramma op. Met onze kennis helpen wij u verder.